அவசர உதவிக்கு காவலன் ஆப் நிறுவிவிட்டீர்களா?

அவசர உதவிக்கு காவலன் ஆப் நிறுவிவிட்டீர்களா?

SOS என்பது அவசரம் அல்லது ஆபத்தான நிலையை உணர்த்தும் சமிக்ஞை குறியீடாகும். தந்தி டெலிகிராம் காலத்திலே, மோர்ஸ் கோட் Morse Code செய்தி பரிமாற்றத்திற்க்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. அதில் மூன்று புள்ளி S என்ற எழுத்தைக் குறிக்கும். மூன்று கோடுகள் O என்ற எழுத்தைக் குறிக்கும். அவ்விதமாக, அவரச உதவிக்கு SOSOSOSOS என்று அடித்துவிட்டு பதிலுக்காக காத்திருப்பர். அதுவே காலப் போக்கில் SOS என்றால், அவரச நிலை சமிக்ஞை செய்வதாக அமைந்துள்ளது.

தற்போது இந்த SOS வசதி அனைத்து கைபேசிகளிலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் மிகவும் அவசர நிலையில் காவலர்களின் (போலீஸ்) உதவி தேவைப்பட்டால், நம் கைபேசியில் உள்ள இந்த SOS பதிக்கப்பட்ட பட்டனைத் தட்டினால், அது உடனே, பதிவு செய்யப்பட்ட போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்குத் தகவல் அனுப்பிவிடும். மிகவும் விரைந்து வந்து காவலர்கள் நம் உதவிக்கு வருவார்கள். ஆகவே, இது அனைவருக்கும் ஆபத்துக் காலங்களில் மிகவும் அத்தியாவசிய தேவையாக இருந்தாலும், பெண்களுக்கும் பெரியோகளுக்கும் இது மிகவும் அவசியம். இது கைபேசியில் நிறுவக்கூடிய ஆப் செயலியாக உள்ளது. கூகுல் ப்ளே ஸ்டோரில் சென்று Kavalan காவலன் என்ற இந்த செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக் கொண்டால், நமக்கு இது கண்டிப்பாக ஆபத்துக் காலங்களில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் ?

ஆபத்து மற்றும் அவசர நிலை காலங்களில், உங்கள் கைபேசியில் SOS என்று பொறிக்கப்பட்ட பட்டனைத் தட்டினால், 5 விநாடிகள் எண்ணும். எண்ணிக்கை முடிந்த பின்னர், உங்கள் இருப்பிடம் மற்றும் உங்கள் கைபேசி காமிராவில் படம் பிடித்து காவலன் குழுவிற்று அனுப்பி விடும். இந்த செய்தியைப் பெற்ற காவலன் குழுவினர் உடனடியாக ஓரிரு நிமிடங்களில் உங்கள் இடத்திற்க்கு விரைந்து வந்துவிடுவார்கள்.

தனியாகச் செல்லும் பெண்கள், முதியவர்கள், இரவில் பயணம் செய்பவர்கள் போன்ற பலருக்கு இந்த செயலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. இது வரை பத்து லட்சத்திற்க்கும் அதிகமானோர் இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவியுள்ளனர்.